How to view the contents of your WordPress database

Image courtesy of David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net _

Image courtesy of David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

My site is running WordPress, which store data in a mysql database. As part of my backup procedure, I backup the database as well as the WordPress files.
For fun I thought I’d inspect the actual contents of the database, and in case others wish to do the same here’s how to go about it.
Continue reading


Hvorfor du må ha ulik passord på mailen din enn andre steder

Image courtesy of digitalart/ FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of digitalart/ FreeDigitalPhotos.net

Det er mange som bruker samme passordet sitt mange steder på nettet, meg selv inkludert. Har opp gjennom årene registrert meg utallige steder, men har ikke laget unikt passord for hvert sted. Men passordet til mailen er unikt, og brukes ingen andre steder. Hvorfor?
Continue reading


Er det verdt risikoen å betale moms på utenlandske varer?

I august var min kone Marianne og jeg i Sverige på ferie, og på vei hjem kjøpte Marianne et el-piano som hun skulle ha med tilbake til Norge. Lovlydige som vi er var vi innom tollen for å
få betalt norsk moms og få tilbake svensk moms på varen.

Dette var første gang vi har kjøpt dyre varer i utlandet som trengs å fortolles, vi var ikke forberedt på at vi måtte betale norsk moms der og da, og sende krav til butikken om å få tilbakebetalt den svenske momsen. Vi hadde ikke satt oss inn i dette på forhånd, og trodde i grunn man kunne gjøre opp alt der og da. Men det var det ikke.
Continue reading


Kjøp, salg og utnytting av ung arbeidskraft

For noen dager siden så jeg deler av et svensk program som tok for seg hvordan arbeidstakere utnytter unge arbeidstakere ved å utsette dem for urimelig mye press, og å bryte arbeidsmiljøloven på ulike måter. Flere av de som ble intervjuet fortalte om hvordan de ble presset til å utføre mange arbeidsoppgaver på fritiden, og om urimelige krav til effektivitet. Dersom de stod opp mot ledelsen var en typisk motreaksjon at de fikk sparken (på ulovlig vis).

Continue reading


Setting up dual monitors in Xubuntu 11.04 on Fujitsu P7120

I recently installed Xubunut 11.04 on an old notebook laptop, and wanted to run a dual monitor setup using an external monitor.

The laptop ships with Intel Graphics Media Accelerator 900, and I’m using this display controller:

1
2
kenneho@laptop:~$ lspci |grep Display
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)

My external monitor is running with a 1280×1024 resolution, and are placed on the left hand side of the laptop.

Continue reading


Using swatch to throttle script log messages

At work we have a few scripts that we would like to monitor, and define a few messages that should trigger an SMS to be sent to the person on call.

As most of these scripts log to syslog, and we have a our linux servers set up to forward syslog messages to a central log host, we going to monitor the central syslog for important messages originated by the scripts. In order to avoid message storms, however, we need a way of throttling duplicate messages. On our central log host we’re running swatch for real time analyzis of the incoming syslog messages.

Continue reading


Simple script for testing regular expressions in Perl

At work the other day I was creating regular expressions (regexps) in perl for use with swatch. Instead of testing the regexps by entering them into the swatch config file, restart swatch, and use the “logger” command to trigger swatch to take action, I thought I’d simplify it by creating a small script. Since swatch is written i perl, I created a tiny script in perl so that there wouldn’t be any regexps mismatch between how the script interprets regexps and how swatch interprets them.

Continue reading


I all stillhet blir vi Øst-Tyskland

Overskriften er hentet fra en artikkel på aftenbladet.no, og dreier seg naturlig nok om Datalagringsdirektivet (DLD). Jeg har tatt opp DLD tidligere i denne bloggen fordi direktivet må sies å være et svært uheldig paradigeskifte i Norge, og jeg ønsker å støtte opp om motstanden mot at dette innføres. Dessverre har Arbeiderpartiet og Høyre nå gått sammen om å innføre DLD i Norge, noe som er forventet å bli vedtatt om kort tid. Etter planen skal direktivet iverksettes våren 2012.

Informasjon om deg satt i system

I dag er svært mange mennesker aktive brukere av sosiale nettsteder som Facebook og Twitter, og gjør det enkelt for uvedkommende å kartlegge mye av livet til disse. Veldig mange av oss får mange treff når vi googler oss selv. Hvis man googler f.eks. meg har man mulighet til å danne seg et bilde av mine aktiviterer på Internett. Hver for seg er slik informasjon relativt uskyldig, men satt i system opplever i alle fall jeg det som veldig ubehagelig. For en tid tilbake ble nettstedet iam.no lansert, som gjorde nettopp dette – tok informasjon om meg fra ulike kilder, og satt disse sammen til en profil av meg. Selv den lille informasjonen som er lagt ut her er relativt beskjeden og uskyldig, er det lett å tenke seg at dette fint kan utvides. En periode var mine skatteopplysninger publisert der, så man kunne danne seg et bilde av min økonomi i tillegg.

Continue reading