Som det fremgår av en artikkel på digi.no har fransk rettsvesen, politi, tollmyndighet, skattemyndighet og trygdemyndighet krav på å få utlevert bl.a. passord og brukernavn til sine innbyggeres Facebook-konto, gmail-konto, og tilsvarende tjenester.

Fra artikkelen:

[…] prøver å tette de mange hullene i EUs datalagringsdirektiv. Google må holde rede på hvem som har kontakt med hvem over e-post og lynmeldinger. Facebook må utlevere dokumentasjon om hvem som legger igjen hva på hvilke brukersider.

Franskmennene har dermed tatt skrittet et hakk videre fra Datalagringsdirektivet (DLD), og begynt å kreve innsyn i innholdet i trafikk, ikke bare trafikkdataene i seg selv.

Jeg har tidligere skrevet flere bloggposter, bl.a. Ingen frihet = ingen kriminalitet, om bekymringer rundt paradigmeskifte vi nå er midt inne i. Èn av mine bekymringer er at DLD bare er første skritt på veien mot stadig mer omfattende overvåkning/registrering, noe vi nå ser allerede er implementert i Frankrike. Franske myndigheter ser seg ikke fornøyd med lagring av trafikkdata alene, som er rammene til nåværende versjon av DLD, men ønsker lagring av også innholdet i kommunikasjonen vår.

Er det uberettiget å være bekymret for at lagring av innhold, slik vi ser i Frankrike, etter hvert blir en naturlig utvidelse av DLD?

Sommeren 2012 innføres DLD i Norge, og når den blir innført vil foreningen Digitalt Personvern føre en rettsak mot Staten og DLD. For å finansiere rettsaken er de helt avhengig av bidrag fra så mange som mulig. Jeg oppfordrer sterkt at man engasjerer seg i dette og donerer penger til formålet. Les mer om saken her.