“Å være et tomt skall” – masteroppgave av Marianne Notland Smogeli

“Å være et tomt skall” – masteroppgave av Marianne Notland Smogeli

Min forlovede Marianne Notland Smogeli har skrevet masteroppgaven “Å være et tomt skall – Selvopplevelsen i en psykisk mishandlende relasjon”, levert ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo våren 2010. Oppgaven kan lastes ned ved å trykke her: Masteroppgave av Marianne Notland Smogeli

Formålet med oppgaven er å øke forståelsen for hvordan personer som utsettes for denne formen for mishandling opplever seg selv. Oppgaven er verdifull lesning for alle som ønsker bedre forståelse for denne problemstillingen, enten man er utsatt for dette selv, kommer borti berørte personer enten privat eller på jobb, eller ønsker å bygge på dette i videre forskning.

Marianne har også skrevet kronikken “Ord som brenner” som kom på trykk i Dagsavisen 27. juli 2010. Som vanlig for debatter på Internett er kronikken dessverre ikke fritatt for useriøse kommentarer fra anonyme lesere.

Les forøvrig gjerne min bloggpost “Psykisk vold er brudd på FNs menneskerettighetserklæring” som er relatert til dette temaet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: