Ønsker du å måtte betale en leverandør for å få lov til å lese dine egne dokumenter?

Ønsker du å måtte betale en leverandør for å få lov til å lese dine egne dokumenter?

Fra en artikkel på mac1.no:

Det er store langsiktige fordeler med en åpen standard for dokumentlagring. I motsetning til lukkede formater, er det ingen hemmelighet hvordan informasjon skal leses og skrives til en fil av et åpent format. Dette vil sikre dokumentenes lesbarhet for framtiden, så lenge dokumentasjonen av formatet tas vare på

For en tid tilbake skrev jeg et blogg-innlegg som omhandlet bl.a. åpen kildekode, og om konsekvenser bruk av ikke-åpen kildekode kan ha. Tilsvarende problemstilling gjelder bruk av lukkede standarder (dvs filer lagret i et proprietær format), som veldig enkelt sagt går ut på at en leverandør lagrer filene dine på et format kun deres produkt klarer å lese og skrive til. Det vil si at hvis du bruker denne leverandøren sitt program for å lage f.eks. vanlige dokumenter, vil du måtte bruke denne leverandøren sin programvare for å jobbe med filene i etterkant. Det som faktisk skjer er at du betaler leverandøren royalties for å få lov til å skrive og lese dine egne dokumenter. Dette er i utgangspunktet underlig, og konsekvensene kan være svært uheldige. La oss undersøke dette nærmere:

Man kan lett enes om at det er viktig å bevare data, dvs informasjon, for fremtiden. Lager du et dokument i dag, er det ønskelig at du skal kunne lese dette dokumentet igjen en gang i fremtiden. Dette gjelder for alt fra privatpersoner til store organisasjoner. Men for organisasjoner osv kan det være essensielt at man får tilgang på disse dataene i fremtiden. Offentlige instanser kan være pålagt å ta vare på informasjon i mange år frem i tid, så da kan det være fordel om man ikke bare tar vare på datafilene med informasjonen, men også faktisk kan lese dem i etterkant. Filene med dataene kan man fint oppbevare i en database eller lignende, og hente fra en gang i fremtiden. Fint og flott. Men hva skjer hvis dataene ligger der, men man rett og slett ikke har dataprogrammer som klarer å vise deg innholdet i filene? Hvis du for eksempel har laget et tekstdokument og lagret dette, men en gang i fremtiden når du trenger å lese innholdet i filen, klarer du rett og slett ikke å finne noe program som klarer å vise deg innholdet?

Dette kan veldig lett skje hvis filene er lagret på proprietære formater som ikke er kjent for andre enn leverandøren. Du er da bundet til denne leverandøren sin programvare for å jobbe med dataene. Som for blogg-posten min jeg viste til over, la oss anta at du er leder for din egen bedrift. Du lagrer alle dokumentene dine i et proprietært format, og alt er vel og bra. En gang i nær eller fjern fremtid legger leverandøren av dette formatet ned virksomheten. Da vil du befinne deg i en situasjon hvor du ikke får flere oppdateringer fra leverandøren, og vil da aldri kunne oppgradere programvaren din. For all fremtid er du dermed bundet til siste versjon av programvaren du fikk fra leverenadøren. La oss hoppe 10, 20 eller 100 år framover – ønsker du at bedriften din skal sitte med kanskje 100 år gammel programare, bare for å kunne lese noen dokumenter? Hva skjer hvis programvaren er defekt, har sikkerhetshull, eller ikke støttes på nyere maskinvare?

Et annet problem med lukkede formater er bruk av dette i forbindelse med informasjon fra det offentlige. Som beskrevet i en artikkel på vg.no vil konsekvensen av å legge ut offentlig informasjon på lukkede formater være at alle innbyggerne i landet må bruke proprietær programvare for å få tilgang til informasjonen. Som fornyingsminister Heidi Grande Røys uttaler i artikkelen:

– Ta for eksempel programmet Word, som brukes av mange. Det bruker en lukket standard. Hvis vi legger ut et Word-dokument på nettet, risikerer vi at flere ikke klarer å lese det, hvis de ikke har Microsoft-programvare.

Microsoft har delvis gjort standarden sin offentlig tilgjengelig, så man er ikke nødt til å bruke programvare fra Microsoft for å lese og skrive dokumenter. Derfor er ikke dette eksempelet det mest dekkende, men det gjør forhåpentligvis poenget mer klart.

Uansett, den åpenbare løsningen på problemene med lukkede formater er det motsatte, nemlig åpne standarder/formater. Åpne formater vil si at det er offentlig kjent hvordan datafilene er strukturert, slik at alle står frie til å lage programvare for å lese eller skrive slike filer. Man bindes dermed ikke til èn leverandør av programvare. Man unngår dermed mange av de uheldige konsekvensene bruk av lukkede standarder fører med seg, og man vil i større grad ha eierskap over sin egen informasjon.

– Kenneth

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.