Skattemyndighetene kan kreve å få ditt brukernavn og passord til Facebook og Gmail

Skattemyndighetene kan kreve å få ditt brukernavn og passord til Facebook og Gmail

Som det fremgår av en artikkel på digi.no har fransk rettsvesen, politi, tollmyndighet, skattemyndighet og trygdemyndighet krav på å få utlevert bl.a. passord og brukernavn til sine innbyggeres Facebook-konto, gmail-konto, og tilsvarende tjenester.

Fra artikkelen:

[…] prøver å tette de mange hullene i EUs datalagringsdirektiv. Google må holde rede på hvem som har kontakt med hvem over e-post og lynmeldinger. Facebook må utlevere dokumentasjon om hvem som legger igjen hva på hvilke brukersider.

Franskmennene har dermed tatt skrittet et hakk videre fra Datalagringsdirektivet (DLD), og begynt å kreve innsyn i innholdet i trafikk, ikke bare trafikkdataene i seg selv.

Jeg har tidligere skrevet flere bloggposter, bl.a. Ingen frihet = ingen kriminalitet, om bekymringer rundt paradigmeskifte vi nå er midt inne i. Èn av mine bekymringer er at DLD bare er første skritt på veien mot stadig mer omfattende overvåkning/registrering, noe vi nå ser allerede er implementert i Frankrike. Franske myndigheter ser seg ikke fornøyd med lagring av trafikkdata alene, som er rammene til nåværende versjon av DLD, men ønsker lagring av også innholdet i kommunikasjonen vår.

Er det uberettiget å være bekymret for at lagring av innhold, slik vi ser i Frankrike, etter hvert blir en naturlig utvidelse av DLD?

Sommeren 2012 innføres DLD i Norge, og når den blir innført vil foreningen Digitalt Personvern føre en rettsak mot Staten og DLD. For å finansiere rettsaken er de helt avhengig av bidrag fra så mange som mulig. Jeg oppfordrer sterkt at man engasjerer seg i dette og donerer penger til formålet. Les mer om saken her.

2 thoughts on “Skattemyndighetene kan kreve å få ditt brukernavn og passord til Facebook og Gmail

  1. @Daniel:
    Og hvor ble det av ideen om at man er uskyldig inntil det motsatt er bevis? Med DLD vil man lagre uendelig mye info om hver enkelt innbygger just in case de vil begå noe kriminelt i fremtiden.

Leave a Reply

%d bloggers like this: