Browsed by
Category: samfunn

Using Maven to build and run Java applications

Using Maven to build and run Java applications

Say you want to have Maven handle the dependencies for your java application containing the well known “public static void main” method. Create a Maven project, put your MyApplication.java file under the “src”-folder, and add something like this to you pom.xml:

Now you can run your application using the exec-maven-plugin, like this:

Ønsker du å måtte betale en leverandør for å få lov til å lese dine egne dokumenter?

Ønsker du å måtte betale en leverandør for å få lov til å lese dine egne dokumenter?

Fra en artikkel på mac1.no: Det er store langsiktige fordeler med en åpen standard for dokumentlagring. I motsetning til lukkede formater, er det ingen hemmelighet hvordan informasjon skal leses og skrives til en fil av et åpent format. Dette vil sikre dokumentenes lesbarhet for framtiden, så lenge dokumentasjonen av formatet tas vare på For en tid tilbake skrev jeg et blogg-innlegg som omhandlet bl.a. åpen kildekode, og om konsekvenser bruk av ikke-åpen kildekode kan ha. Tilsvarende problemstilling gjelder bruk av…

Read More Read More

“Å være et tomt skall” – masteroppgave av Marianne Notland Smogeli

“Å være et tomt skall” – masteroppgave av Marianne Notland Smogeli

Min forlovede Marianne Notland Smogeli har skrevet masteroppgaven “Å være et tomt skall – Selvopplevelsen i en psykisk mishandlende relasjon”, levert ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo våren 2010. Oppgaven kan lastes ned ved å trykke her: Masteroppgave av Marianne Notland Smogeli

Hva er likheten mellom bilder tatt hos fotograf og lukket programvare?

Hva er likheten mellom bilder tatt hos fotograf og lukket programvare?

I det siste har jeg vært i kontakt med diverse fotografer for ulike foto-oppdrag, og har i den sammenheng lært at fotografer generelt har som praksis ikke å utlevere orginalbildene (tilsvarende det man i den analoge verden kaller “negativer”) i etterkant av foto-oppdraget. Dette er jeg veldig skeptisk til, av følgende grunner:

1. For all fremtid vil vi måtte bestille evt nye kopier av bildene via denne fotografen. Med andre ord har fotografen monopol på mine bilder i forhold til pris, tilgjengelighet og kvalitet.
2. Hvis fotografen går konkurs, går av med pensjon eller av andre grunner legger ned forretningen, er det godt mulig at vi taper original-bildene for alltid.

Jeg forstår at fotografer ønsker seg å sikre seg inntekt ved å binde kundene til virksomheten sin for all fremtid, men mener at praksisen i tillegg til overnevnte problemer bidrar til å holde liv i useriøse aktører.

Psykisk vold er brudd på FNs menneskerettighetserklæring

Psykisk vold er brudd på FNs menneskerettighetserklæring

FNs Verdenserklæringen om Menneskerettigheter av 1948 erklærer at alle har “rett til liv, frihet og personlig sikkerhet”. Vi hører stadig om brudd på denne erklæringen i fremmede land, men også i Norge er det mange kvinner og menn som lever under forhold hvor disse grunnleggende rettighetene brytes. Jeg tenker ikke da på innsatte i fengsler og institusjoner, men “frie” kvinner og menn som lever i psykisk mishandlende forhold. Slike forhold begrenser personlig frihet på samme måte som fysiske fengsler, men hvor “murene” er de rammene overgriperen setter, og personlig sikkerhet er ikke-eksisterende. Livet til de som blir utsatt for psykisk vold er i større eller mindre grad totalt underlagt overgriperens kontroll.