Browsed by
Category: IT

Using Maven to build and run Java applications

Using Maven to build and run Java applications

Say you want to have Maven handle the dependencies for your java application containing the well known “public static void main” method. Create a Maven project, put your MyApplication.java file under the “src”-folder, and add something like this to you pom.xml:

Now you can run your application using the exec-maven-plugin, like this:

Ønsker du å måtte betale en leverandør for å få lov til å lese dine egne dokumenter?

Ønsker du å måtte betale en leverandør for å få lov til å lese dine egne dokumenter?

Fra en artikkel på mac1.no: Det er store langsiktige fordeler med en åpen standard for dokumentlagring. I motsetning til lukkede formater, er det ingen hemmelighet hvordan informasjon skal leses og skrives til en fil av et åpent format. Dette vil sikre dokumentenes lesbarhet for framtiden, så lenge dokumentasjonen av formatet tas vare på For en tid tilbake skrev jeg et blogg-innlegg som omhandlet bl.a. åpen kildekode, og om konsekvenser bruk av ikke-åpen kildekode kan ha. Tilsvarende problemstilling gjelder bruk av…

Read More Read More