Browsed by
Tag: fotografier

Hva er likheten mellom bilder tatt hos fotograf og lukket programvare?

Hva er likheten mellom bilder tatt hos fotograf og lukket programvare?

I det siste har jeg vært i kontakt med diverse fotografer for ulike foto-oppdrag, og har i den sammenheng lært at fotografer generelt har som praksis ikke å utlevere orginalbildene (tilsvarende det man i den analoge verden kaller “negativer”) i etterkant av foto-oppdraget. Dette er jeg veldig skeptisk til, av følgende grunner:

1. For all fremtid vil vi måtte bestille evt nye kopier av bildene via denne fotografen. Med andre ord har fotografen monopol på mine bilder i forhold til pris, tilgjengelighet og kvalitet.
2. Hvis fotografen går konkurs, går av med pensjon eller av andre grunner legger ned forretningen, er det godt mulig at vi taper original-bildene for alltid.

Jeg forstår at fotografer ønsker seg å sikre seg inntekt ved å binde kundene til virksomheten sin for all fremtid, men mener at praksisen i tillegg til overnevnte problemer bidrar til å holde liv i useriøse aktører.