Browsed by
Tag: menneskerettigheter

Psykisk vold er brudd på FNs menneskerettighetserklæring

Psykisk vold er brudd på FNs menneskerettighetserklæring

FNs Verdenserklæringen om Menneskerettigheter av 1948 erklærer at alle har “rett til liv, frihet og personlig sikkerhet”. Vi hører stadig om brudd på denne erklæringen i fremmede land, men også i Norge er det mange kvinner og menn som lever under forhold hvor disse grunnleggende rettighetene brytes. Jeg tenker ikke da på innsatte i fengsler og institusjoner, men “frie” kvinner og menn som lever i psykisk mishandlende forhold. Slike forhold begrenser personlig frihet på samme måte som fysiske fengsler, men hvor “murene” er de rammene overgriperen setter, og personlig sikkerhet er ikke-eksisterende. Livet til de som blir utsatt for psykisk vold er i større eller mindre grad totalt underlagt overgriperens kontroll.